Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Si no troba l'ajuda, recorde que pot formular una petició d'assitència al nostre
CENTRE DE SUPORT TIC: http://peticions.uv.es 

Search
 

Serveis TIC per a l'alumnat.

Portal d'ajuda TIC a la matrícula UV

Portal de l'alumnat: http://www.uv.es/portalumne


Les ajudes més sol·licitades

Aquestes ajudes es presenten de forma dinàmica després d'analitzar les peticions de suport TIC formulades per les persones usuàries de la Universitat de València. Per tant, sempre apareixeran les que estadísticament han sigut més sol·licitades en l'últim mes

Contrasenya UV: Informació

Recentment, s'han produït canvis imposats per l'aplicació de la normativa de seguretat de la informació, que convé conèixer. Ara, les contrasenyes UV tenen caducitat, i a més podrem introduir dades de contacte alternatius, en el cas que necessitem recuperar els nostres credencials en cas d'oblit.

Secretaria Virtual

Actualment la Secretaria virtual consisteix en una oferta de diferents serveis d’informació als diferents col·lectius d’usuaris de la Universitat de València.

Aula Virtual UV

Ofereix espais de grup virtuals a professors i alumnes com a suport als grups de docència presencial. La plataforma és una aplicació web de fàcil accés, per a emprar la qual és necessari dirigir-se a la pàgina de l'Aula Virtual i validar-s'hi amb el compte de la Universitat.

Videoconferències UV

El Servei d'Informàtica de la U.V. proporciona diversos serveis de videoconferències. Videoconferències basades en en Adobe Connect, per a reunions i docència, també IP fent us de software compatible H.323, i altres amb llicència d'Office365 amb Skype Empresarial de Microsoft.

Mmedia Videostreaming

MMedia és el servidor multimèdia de videostreaming de la Universitat de València, servei implantat i suportat pel Servei d'Informàtica dins de l'Àrea d'infraestructures TIC per a la docència i la recerca. Aquest servei permet a qualsevol usuari de la comunitat educativa (PDI, PAS, alumnat, etc) dipositar material multimèdia en el servidor de streaming i compartir-los.


EL SIUV Respon

Base de coneixement per a persones usuàries dels serveis TIC de la UV. Proporciona els mitjans per a descobrir solucions a problemes coneguts i resolts. Conté informació amb un sistema de recuperació, i un motor de cerca.

Administració Electrònica UV (Seu)

La Universitat de València posa a la disposició de tots els ciutadans la seua Seu Electrònica (ENTREU), a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. 

Programari per a ús institucional UV

Tant sigues alumnat de la Universitat o personal contractat per la Universitat (PDI o PAS) abans de tenir accés a un programa amb l'objecte d'instal·lar-ho en el teu equip personal, cal adquirir una llicència del programari desitjat. Aquest procés es realitza des de la pàgina web software.uv.es.

Enquestes a la UV LimeSurvey

LimeSurvey és una aplicació d'enquestes en línia distribuïda amb la Llicència Pública General GNU 2. El programari permet als usuaris desenvolupar i publicar enquestes en línia, recopilar respostes, crear estadístiques i exportar les dades resultants a altres aplicacions.

Servei de BLOGS UV

Permet que qualsevol usuari de l'UV dispose d'un espai personal on publicar els seus articles i continguts sense necessitat de disposar de coneixements previs en creació de pàgines web.

Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

L'ENS  és necessari per a establir elements comuns relatius a   la seguretat en  la implantació i utilització de   els mitjans electrònics per  a la UV a l'objecte de crear les condicions necessàries per a la  confiança en el seu ús i permeta l'exercici  de drets i el compliment de deures a través  d'aquests  mitjans.


 

  • No labels