Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1 Tipologia de comptes

En ALMA hi ha dos tipus de comptes d'usuari: intern i extern.

 • Extern: Les dades dels usuaris han estat carregades des d'una base de dades externa. Les dades dels usuaris de la Universitat es carreguen des de la base de dades del Servei d'Informàtica, que és externa a ALMA. Els registres no poden modificar-se, excepte determinats camps. Nosaltres, com a PAS, som un tipus d'usuari extern.
 • Intern: Les dades dels usuaris les introduïm des de l'aplicació ALMA, quan creem un usuari nou. Els camps es poden modificar.

2.2 Grups d'usuaris

El grup d'usuari a què estem assignats és una informació determinant per al tipus de serveis a què podem accedir, com ara el préstec d'exemplars. Exemples de grups d'usuaris són: PAS/Postgrau, PDI, Estudiant o Estudiant doble període.

2.3 Rols d'usuaris

Els rols d'usuari indiquen les autoritzacions bàsiques que té el personal que treballa en les diferents seccions de les biblioteques. 

En Alma, la capacitat d'un/a usuari/a de realitzar diferents tasques depén dels rols assignats a dit/a usuari/a. 

Per exemple: 

 • Només els usuaris amb el rol  Administrador del Mostrador de Circulación o el rol Operador de Mostrador tenen privilegis per a prestar exemplars físics a l'usuari;
 • Només els usuaris amb el rol Operador de Solicitudes tenen privilegis per a gestionar sol·licituds d'usuaris, com les sol·licituds d'exemplars físics (reserves);
 • Només els usuaris amb el rol Administrador de FacturaciónOperador de Facturación tenen els privilegis per a processar factures, etc.
 • Només els usuaris amb el rol Usuario poseeixen privilegis para sol·licitar préstecs de l'inventari físic.


En la següent captura de pantalla veiem una llista de rols que han estat assignats a un usuari:


En certs casos, pot ser necessari que una persona concreta estiga autoritzada ocasionalment per a realitzar una funció extra que no figure en els seus rols. En aquest cas, és possible afegir un rol de manera temporal.  

Els rols s'agrupen per perfils de rols, que és una col·lecció de rols que fan més senzill afegir rols a un usuari d'una sola vegada. 

Per exemple, el perfil OPERADOR DE MOSTRADOR CIRCULACIÓN inclouria els seguentes rols:

(el nom del rol, la funció i l'abast apareixen en castellà per ser l'idioma de la interfície d'ALMA)

OPERADOR DE MOSTRADOR CIRCULACIÓN C2 – ROLS ASSIGNATS

Nom del ROL

Funcions

Alcance

Operador de inventario físico

Inventario

Universitat de València

Operador de órdenes de trabajo

Servicios al usuario

Universitat de València

Operador de solicitudes

Servicios al usuario

B. Ciències Socials

Operador del mostrador de circulación

Servicios al usuario

B. Ciències Socials

Usuario

Servicios al usuario

Universitat de València

Visor de licencia

Adquisiciones

Universitat de València

Visor de Reservas de Curso

Servicios al Usuario

Universitat de València


Alcance: l'abast d'un rol determina si els privilegis associats són vàlids per a totes les biblioteques o només per a determinades biblioteques.

 • Un usuari amb el rol Operador del mostrador de circulación amb un alcance de la Biblioteca de Ciencias podrà prestar exemplars a usuaris en el taulell de circulació específic de la Biblioteca de Ciències, però no en qualsevol biblioteca.
 • Un usuari amb el rol Operador de Solicitudes que té un alcance de la Biblioteca de Sociales, podrà gestionar les sol·licituds realitzades a la Biblioteca Socials, però no les de qualsevol altra biblioteca.

En definitiva, l'abast d'un rol permet restringir privilegis del personal a determinada biblioteca o biblioteques. 

El rol de cada usuari afecta també a la visualització d'opcions en Alma en els menús i submenús (Adquisicions, Recursos, Serveis a l'usuari o Administració).

Els rols s'agrupen en diferents àrees:

 • Àrea de gestió d'usuaris.
  • Administrador de usuarios
  • Gerente de usuarios
 • Àrea d'adquisicions.
  • Administrador de adquisiciones
  • Administrador del periodo fiscal
  • Administrador de fondos
  • etc
 • Àrea de Serveis a l'usuari.
  • Director del Mostrador de Circulación
  • Operador del Mostrador de Circulación
  • Gestor de Reservas de Curso
 • Àrea d'Inventari.
  • Operador de Inventario CDI
  • Operador de inventario de la colección
  • Gestor de depósitos
 • Área de Catàleg.
  • Administrador de Catalogación
  • Gestor de Catalogación
  • Catalogador
 • Altres:
  • Administrador General del Sistema
  • Administrador de Cartas

Algunes funcions relacionades amb aquests rols estan configurades de manera general i no depenen del rol assignat, com certs bloquejos que poden ser obviats per qualsevol operador, independentment del rol que tinga assignat individualment. 


 • No labels