Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Pàgina en construcció. Envieu els vostres suggeriments a intranetsbd@uv.es 

Per tal d'aconseguir homogeneïtat en les pàgines de l'espai de treball, els espais de biblioteques i arxius seguiran una estructura que podrà ser adaptada (afegint o reduïnt apartats) a les característiques i necessitats de cada biblioteca. 

Les pàgines de les biblioteques també inclouran la macro d'informació d'actualització i les etiquetes.

 1. Gestió i comunicació interna:
  1. Actes
   1. Reunions Biblioteca
   2. Reunions de grups de treball
    1. (ací cada biblioteca relacionaria els seus grups de treball interns, si els té).
  2. Manuals o protocols de la biblioteca
 2. Gestió d'espais, instal·lacions i equipament
  1. Definició i gestió d'espais
  2. Manteniment i seguretat
 3. Gestió de la col·lecció
  1. Adquisicions
  2. Procés tècnic
   1. Catalogació
   2. Segellat, teixellat (procés físic)
   3. Procediments en ALMA 
  3. Inventari
  4. Esporgament
  5. Gestió de la col·lecció patrimonial
   1. Conservació i preservació
   2. Restauració
 4. Serveis a l'usuari
  1. Accés i consulta
   1. Préstec
  2. Informació bibliogràfica
  3. Suport a l'aprenentatge, a la docència i a la investigació (en cas necessari, este apartat podria dividir-se en 2: Suport a l'aprenentatge i a la docència i suport a la investigació i a la edició científica).
   1. Formació d'usuaris
   2. Subministrament d'articles
   3. Classes a la biblioteca
  4. Reprografia i digitalització
 5. Difusió
  1. Visites
  2. Exposicions
  3. Esdeveniments (activitats)
  4. Enregistraments, entrevistes, fotografies, etc. 


jueves septiembre 9, 2021
martes noviembre 2, 2021