Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Consideracions generals

  • Els documents, preferentment, es redactaran directament en la intranet, evitant altres formats de més difícil actualització com presentacions, pdf, etc.
  • S'aconsella no enganxar el text des d'un document Word. L'opció adequada és copiar-lo primer en un editor de text pla i després posar-lo en la intranet.

  • La llengua de redacció serà el valencià.
  • Si la informació està en una pàgina externa, utilitzarem un enllaç web.
 • Informació d'actualització

  • Hem d'utilitzar la macro d'actualització, així cada vegada que hi haja qualsevol canvi a la pàgina, s'actualitzarà de manera automàtica:
  • Instruccions:
   • En el menú superior, anar a  "+" (inserir més contingut)
   • "Otras macros"
   • Cercar "Page Information
   • Seleccionar "New Line"
   • Clicar en les opcions: 
    • Include creation date
    • Include last modification date
    • (esto es una prueba)

 • Si la pàgina encara no té informació, utilitzarem la macro "Nota" amb el text: "Pàgina en construcció"
 • Etiquetes

  • Etiqueta obligatòria:
   • Nom de la secció o biblioteca que ha creat la informació, preferentmet utilitzant l'àlies de la secció: humainfo, cieninfo, tecnics, cif, pi...).
   • Si es considera necessari, es poden afegir etiquetes per concretar la matèria del contingut.
  • Quan l'enllaç a la informació siga a una pàgina externa, és necessari crear en la pàgina d'Àngela les etiquetes amb el nom de la secció o biblioteca i la data d'actualització.
 • Títols i encapçalaments

  • A l'esquerra del menú d'edició es troba un desplegable amb les diferents opcions de format (paràgraf, títol 1, títol 2, etc.). 
  • Títol 1.  L'utilitza l'editor de Confluence per defecte per al títol de la pàgina. Cal utilitzar-lo per als títols generals.
  • Títol 2. Utilitzar-lo per a  subtítols principals (nivell 2).
  • Títol 3. Utilitzar-lo per a subapartats d'un títol (nivell 3).
  • Els títols es faran amb el color d'edició que apareix per defecte i es remarcaran amb negreta. No utilitzar cursiva.
 • Instruccions o numeracions generals introduïdes per dos punts

  • Evitar les instruccions construïdes per diferents oracions.
  • Començar els subapartats amb un element de la mateixa categoria: verb conjugat, infinitiu, nom o frase completa.
  • Posar punt al final de cada apartat si es componen per oracions amb verb.
  • No posar punt al final de cada apartat, si són apartats sense verb.

Veure també: Estructura dels espais de biblioteques i arxius


( . )


 • No labels