Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Informació del Servei d'Aula Virtual de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Aula Virtual és la implantació que ha fet el Servei d'Informàtica de la plataforma de codi obert Moodle en la Universitat de València, que ofereix espais de grup virtuals a professors i alumnes com a suport als grups de docència presencial.

La plataforma és una aplicació web de fàcil accés, per a emprar la qual és necessari dirigir-se a la pàgina de l'Aula Virtual i validar-s'hi amb el compte de la Universitat. Els usuaris disposen d'un manual d'ús aplicat i de l'ajuda de l'aplicació, i la plataforma permet gestionar el lliurament d'activitats, elaborar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, enviar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions.

Aula Virtual també ofereix als professors d'aquesta universitat la possibilitat de sol·licitar la creació de comunitats d'investigació virtuals associades a projectes d'investigació formats per personal d'aquesta i d'altres universitats.Rev:2020 / 04
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción

Info adicional

Docència

Els grups de totes les assignatures oferides per la Universitat de València estaran actius a l'inici del curs acadèmic. Cadascun dels grups està format pels professors que imparteixen docència i les dades s'obtenen de les BD (bases de dades) del POD (Pla Organitzatiu Docent) i pels alumnes matriculats, segons les bases de dades oficials de matrícula.

Actualització del POD i matrícula en Aula Virtual

Si els grups de docència d'un professor no són correctes, s'ha de repassar si són correctes en les BD del POD des de Secretaria Virtual i sol·licitar-ne l'actualització en Aula Virtual des de l'aplicació Solicitudes.

Subgrups

Segons l'experiència d'usuaris anteriors s'evita la creació dels subgrups per evitar la duplicació del treball en el manteniment dels subgrups; això no obstant, el professor en pot sol·licitar la creació mitjançant una sol·licitud expressa. Per exemple, l'assignatura de la llicenciatura en Psicologia "12386 Psicometria . 9 crèdits (6 C.Teo. 3 C.Pra.)" té sis grups de la A a la F, dels quals el grup A té 4 subgrups: T0, I1, I2, I3.

Comunitats

Una comunitat és un entorn de treball que la Universitat crea a petició d'un grup de docents o usuaris de la plataforma. La seua utilitat rau en l'intercanvi de documents, informació i comunicació a través d'un entorn virtual. En definitiva, és una eina de col·laboració, que facilitarà el desenvolupament del treball en grups d'investigació formats per investigadors d'aquesta universitat i d'altres.

La creació d'una comunitat es fa mitjançant una sol·licitud, indicant el nom i l'adreça de correu electrònic de l'administrador i dels membres. Per defecte, els administradors poden afegir membres nous, notícies, cites en el calendari, documents, etc., mentre que els membres només tenen permís per a consultar la informació afegida pels administradors. Tot i això, els administradors poden modificar els permisos assignats per defecte als membres.

Nota: Per a afegir usuaris externs a la Universitat, hem de conéixer el seu nom, els cognoms i l'adreça que utilitzarà. Aquesta adreça servirà per a identificar-se en la plataforma, i la contrasenya s'enviarà de manera automàtica a l'usuari via correu a aquesta mateixa adreça.