Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 Gestionar el meu perfil i compte personal a la UV 

Totes les operacions sobre el nostre compte d'usuari en la Universitat de València, es gestionen des del nostre servidor de comptes (https://cuentas.uv.es). Podrem realitzar operacions sobre la nostra identitat en la UV, gestions sobre el nostre correu electrònic, grups de treball, espais en disc i web, blogs, opcions aplicables a l'aplicació mòbil UVapp, etc. En el cas que ens ocupa, aquestes ajudes van dirigides a les operacions de gestió de la nostra contrasenya, canvis, recuperació davant oblit, introducció de dades de contacte alternatius per a recuperació.


Rev:2019 / 02
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción