Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Llista de certificats digitals admets per Entreu.

--------- DNIe ---------

AC RAIZ DNIE

- Certificat en DNIe.

--------- ACCV ---------

ACCV-CA120

 • - Certificat de ciutadà en soport software.
 • - Certificat de representant d'entitat en soport software.
 • - Certificat de representant d'entidad en targeta criptogràfica.

ACCV-CA2

 • - Certificat de ciutadà en tarjeta criptogràfica.
 • - Certificat d'empleat públic en tarjeta criptogràfica.
 • - Certificat de pertinença a empresa en targeta criptogràfica.
 • - Certificat de seu electrònica.

ACCV-CA110

 • - Certificat reconegut d'entitat en soport software.

ACCV-CA1

 • - Certificat reconegut d'entitat en targeta criptogràfica.

--------- FNMT ---------

AC FNMT Usuaris:

 • - Persona Física.

AC Representación:

 • - Certificat de representant per a administradors únics i solidaris.
 • - Certificat de representant de persona jurídica.
 • - Certificat de representant d'entidad sense personalitat jurídica.

AC AP:

 • - Empleat Públic AP - Nivell Mitja.

Classe 2 CA:

 • - Persona física.
 • - Persona jurídica.

--------- Camerfirma ---------

Certificats Camerals:

 • - Persona física.
 • - Representació davant de les Administracions Públiques.
 • - Representació.
 • - Personas Jurídicas

AC Camerfirma AAPP:

 • - Empleat Públic.

--------- Advocacia ---------

Colegiat
Personal Administratiu
Representant
Advocat Europeo
Segell Electrònic
Personal Colegi Profesional
Autorizat
Law Society Scotland

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción