Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

Amb la migració de les comunitats de Treball fi de Grau i Màster finalitza el procés de canvi de plataforma d'Aula Virtual a Moodle.

L'antiga Aula Virtual es deixa de mantenir i s'apaga pel que no hi ha accés a ella.

Els professors que necessiten recuperar contingut que es trobe en l'antiga plataforma d'Aula Virtual pot completar el formulari de sol·licitud de desarxivat.

Com fins ara el professor emplenarà un formulari per cada curs acadèmic/assignatura/grup que vulga el desarxivat.

El desarxivat només ho pot sol·licitar el professor oficial que impartira el curs/assignatura/grup corresponent.


https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/solicitud_vaulaarchivado.html