Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Oblit de contrasenya en la plataforma office 365.


En el cas d'oblit de contrasenya, haurem de fer el següent. 
Accedirem primer al portal de Microsoft https://portal.office.com i podem obtenir, o bé aquesta pantalla

O bé aquesta altra (en el cas que no recordàrem la contrasenya)


Com en aquest supòsit estem estudiant el canvi de contrasenya farem clic en (segons el cas) en:

  •  No pot accedir al seu compte, o
  •  He oblidat la meua contrasenya.

En aquest pas identificarem el nostre usuari i verificarem que no som un "robot d'internet" introduint els caràcters de la imatge. Aquesta seria la pantalla: 


Si l'usuari és PAS o PDI:


En el cas d'un alumne,


On l'usuari és l'usuari del correu electrònic. 
La següent pantalla ens donarà a triar la forma d'enviament del codi de validació, al nostre correu extern o al nostre telèfon mòbil mitjançant un SMS. Aquest correu extern i telèfon mòbil són aquells que vam establir quan creguem nostre compte en la plataforma, en el registre inicial.


Canvi de contrasenya mitjançant correu electrònic 


Quan triem aquesta opció el sistema ens enviarà al nostre compte de correu EXTERNA (aquella que declarem en el registre) un missatge amb un codi de verificació que haurem d'introduir en la següent pantalla del formulari:


Una vegada rebut el correu electrònic tindrem poc marge de temps per a introduir el codi rebut en el formulari, ja que el codi té una vigència d'uns pocs minuts. Si caduca cal tornar a repetir tot el procés.

Canvi de contrasenya mitjançant enviament de SMS a mi telèfon mòbil.


Una vegada rebut el SMS disposem d'uns pocs minuts per a utilitzar el codi de verificació ja que caduca.