Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Comprar

Com comprar una llicència?

El procés per a disposar del dret a usar llicències de programari adquirides per la Universitat de València és el següent:

Procediment de sol·licitud de llicències


software.uv.es

CatàlegEn primer lloc s'ha de triar un producte d'aquells que estan disponibles en el catàleg oficial.
El catàleg és individual i depèn de titulacions, Departaments i relació amb la Universitat, per la qual cosa no pot donar-se per suposada la disponibilitat de cap programari per a d'altres usuaris o usuàries.
Per a facilitar, en la mesura del possible, la identificació del programari que tenen disponible els estudiants i les estudiantes així com les titulacions considerades com a tecnològiques es pot consultar la informació de la columna Accessible estudiants.
CistellaUna vegada seleccionats els productes desitjats i confirmada aquesta selecció es presenta un llistat amb la cistella dels productes seleccionats.
Si algun dels productes seleccionats disposen d'una llicència de Campus limitada (sense càrrec al Centre, Servei o Departament) o bé una llicència de Pagament (amb compensació interna) se sol·licitaren les dades addicionals corresponents, com el responsable o la responsable de la despesa.
Per a introduir el responsable o la responsable caldrà escriure o bé l'usuari o usuària o l'adreça oficial de correu en la Universitat.
Si el responsable o la responsable pertany a un Centre diferent al de l'usuari o usuària, se sol·licitarà la confirmació de la dada.
En el cas de llicències de Pagament se sol·licitarà el codi orgànic (10 nombres), el codi de projecte si existeix (8 nombres), i el subconcepte econòmic (5 nombres).
Si es desitja esborrar algun producte n'hi ha prou amb seleccionar-ho en la columna Esborrar i prémer sobre el botó Esborrar.
Tinga en compte que cada sol·licitud, incloga un o diversos productes, únicament pot assignar-se a un projecte o codi orgànic pel que si necessita assignar-ho a diferents projectes haurà de crear tantes sol·licituds com siga necessari.
Les meues llicènciesUna vegada confirmada la cistella de compra, les llicències passen a estar disponibles a través de l'opció Les meues llicències.
Llicències gratuïtes
A través de les opcions Resumides o Detallades es pot accedir, mitjançant els enllaços de la columna Accés, a la web de llicències o bé a la descàrrega local del programa.
Per a consultar els codis de llicència i altres informacions relatives a cada programa, pot fer-ho a través de l'enllaç corresponent de la columna Ajuda.
Llicències restringides (Campus limitades i de pagament)
A través de l'opció Documentació es pot accedir, mitjançant els enllaços de la columna Imprimir, al document de sol·licitud que ha de signar tant el responsable econòmic o la responsable econòmica com l'usuari o usuària, i enviar al Servei d'Informàtica a través de correu intern o fax (44200).
Una vegada rebut aquest document es procedirà a autoritzar l'adquisició notificant l'usuari o usuària la disponibilitat del programari.
Aquest document es pot consultar i imprimir tantes vegades com siga necessari sense necessitat de crear noves sol·licituds.
NOTESLes llicències pendents de signatura amb més de 30 dies podran ser rebutjades d'ofici per caducitat, i hauran de sol·licitar-se de nou.Qui pot signar com a responsable?

Totes les operacions que impliquen una compra de llicència específica per part de la Universitat de València, porten o no una compensació interna, precisen d'una autorització per part d'una persona responsable d'un codi comptable.

En general les persones autoritzades inclouen:

  • Rector o Rectora
  • Vicerectors o Vicerectores
  • Degans o Deganes
  • Directors o Directores d'Escola
  • Directors o Directores de Servei
  • Directors o Directores de Departament
  • Directors o Directores de Projectes d'Investigació
  • Administradors o Administradores de Centre

I, addicionalment, qualsevol usuari o usuària que tinga delegada una autorització sobre un codi comptable.

Diferències amb anteriors sistemes

distri.uv.es

El procés per a disposar del dret a usar llicències de programari adquirides per la Universitat de València és el següent:

Comparació amb distri.uv.es

distri.uv.essoftware.uv.es

CatàlegEn bloc; no distingeix sistemes operatius.
Una sol·licitud per producte.
Productes classificats per fabricant i sistema operatiu.
Diversos productes per sol·licitud.
CistellaPantalla de confirmació.
Document de dades econòmiques únicament es pot imprimir en el moment de la confirmació.
Gestió de cistella de compra.
Document de dades econòmiques es pot imprimir tantes vegades com siga necessari.
Disponibilitat de productes24 hores després d'acceptada la sol·licitud.Immediatament després d'acceptada la sol·licitud.
NOTESEncara que es poden consultar els documents de dades econòmiques de les sol·licituds de productes amb llicència restringida fets en l'anterior servidor (distri.uv.es), aquests no disposen de valoració econòmica.


  • No labels