Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Requerimients mínims

Requeriments mínims de software.uv.es

Degut a les vulnerabilitats descobertes en versions anteriors dels protocols criptogràfics usats en pàgines web, hem procedit a restringir l'accés a la versió 1.2 del Transport Layer Security (TLS).

Aquestes pàgines per tant, únicament estaràn accesibles des de navegadors que disposen de suport per a la versió 1.2 o posteriors del protocol. 

Navegadors
NomDescripció
Firefox >= 24Requereix activar TLS 1.2.
Obrir pàgina de configuració: about:config.
Editar la preferència: security.tls.version.max i definir el valor 3 (o superior si està disponible).
Informació adicional sobre la preferencia: Base coneiximent MozillaZine.
Firefox >= 27TLS 1.2 activat por defecte.
Chrome >= 30TLS 1.2 activat por defecte..
Internet Explorer >= 11 - Windows 8TLS 1.2 activat por defecte.
Opera >= 17 - Windows 7TLS 1.2 activat por defecte.
OpenSSL >= 1.0.1eTLS 1.2 activat por defecte.
Safari >= 6 - iOS 6.0.1TLS 1.2 activat por defecte.
Safari >= 7 - OS X 10.9TLS 1.2 activat por defecte.


NOTES

L'accés des de versions anteriors a les indicades en la taula no es suporten. 

El suport per a versions d'Internet Explorer no s'ha tingut en compts degut a les particularitats no conformes a standards que aquest navegador imposa en el renderitzat de pàgines. La qual cosa no significa que no siga funcional la pàgina sino que pot  no veure's de forma adequada, coherent i usable. 


  • No labels