Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

Avís: Abans d'adjuntar un material a la disposició dels seus estudiants, tinga vostè en compte que:

  1. Els materials com a articles de revistes científiques, capítols de llibre, gràfics, vídeos, fotografies, etc. es troben subjectes a la legislació sobre propietat intel·lectual. El seu ús obliga a la Universitat de València al compliment de la norma i a l'abonament si escau dels corresponents drets. Aquests drets també afecten a la reproducció íntegra d'articles de premsa i, en particular, a les trucades pràctiques de press-clipping
  2. Se li informa que vostè és responsable de garantir el compliment de la Llei respecte dels materials que s'incorporen a l'aula virtual.
  3. Abans de pujar un treball propi publicat per un editor comprove la política de l'editor sobre aquest tema. Pot consultar: 
  4. Si vostè desitja utilitzar materials que són de lliure accés, compartisca amb els seus estudiants un enllaç directe o verifique les seues condicions d'ús. Per a més informació visite la nostra pàgina sobre «Ús correcte de materials didàctics en l'aula virtual».
  5. Si vostè desitja utilitzar materials (llibres i revistes electròniques) subscrits per la Universitat de València ha de compartir amb els seus estudiants un enllaç directe. Consulte nostra informació.
  6. Qualsevol dubte pot dirigir-se a la La biblioteca respon.