Árbol de páginas
Saltar al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

VPN amb Windows. Configuració i execució. 


Accedim a la web i se'ns descarregara un arxiu .zip que conté el programari openvpn per a Windows :  http://go.uv.es/soft/downvpnwin 

Obrim la carpeta i descomprimim l'arxiu open vpn.

Dins d'aqueixa carpeta trobares una altra carpeta anomenada v2.4.1.uv

  • Obrim la carpeta fent doble clic i doble clic damunt de l'arxiu.


Premem el botó "SI".


Premem el botó "I Agree".


En aquesta pantalla no modifiquem cap opció i fem clic en  "Next"


Li donem al boton "Instalar"


Fem click en "Next"

En aquesta ventna premem el boton de "Install".


En aquesta ventna premem el boton de "Finish".


En la part dreta de la pantalla ,ens apareixerà una icona amb un cadenat .  • Hem de fer clic "Dreta" sobre el .

Apareix aquest menú contextual


Premem l'opció de "Connect"


Se'ns obrirà una finestra de seguretat on anem a prémer el botó "Permetre accés"


En permetre l'accés , se'ns obrirà aquesta finestra on hem de posar les nostres credencials de la UV

Si tota ha anat bé , en la part dreta inferior de la nostra pantalla ens apareixerà una icona de color verd .Açò ens indica que estem connectats amb la VPN de la Universitat


Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción