Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Condicions legals

Informació general

La Universitat de València posa a disposició a través de la seua pàgina web software.uv.es la possibilitat de descarregar el programa llicenciat Microsoft Office 365. Si vostè sol·licita la llicència tinga en compte que l'entitat responsable de la mateixa és Microsoft Ireland Operations Limited, sent les seues dades de contacte els següents:

  • Denominació: Microsoft Ireland Operations Limited
  • Domicilie: The Atrium Building, Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estigues, Dublin 18, Ireland.


Destinataris

Poden sol·licitar una llicència de Microsoft Office 365 qualsevol persona que tinga vinculació activa amb la Universitat de València. La persona que sol·licite la llicència accepta les presents instruccions així com les següents polítiques de privadesa i termes i condicions d'ús:

Termes i condicions de Microsoft vinculats a la llicència que es poden consultar en:
http://www.microsoftstore.com/store/mseea/es_es/displaytermsofuseandsalepage/
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement/
Termes i condicions de la Universitat de València:
Termes i condicions d'ús del portal software.uv.es, disponibles en: https://software.uv.es/qa/o365/legal.php
Política de privadesa de la Universitat de València, disponibles en https://software.uv.es/qa/o365/legal.php
Normes d'ús dels recursos informàtics de la Universitat de València: http://links.uv.es/7kruj9p
Durada de la llicència
La llicència del producte MS Office 365 té caràcter indefinit sent l'únic requisit imprescindible l'existència de vinculació activa amb la Universitat de València.


 Sol·licitud de la llicència


El procés d'obtenció de la llicència és el següent:

L'usuari haurà d'accedir a la plataforma de programari de la Universitat de València software.uv.es. on estarà disponible, en la part superior, una icona d'accés a la llicència del producte MS Office 365; l'enllaç donarà accés a una pàgina d'informació relativa a les condicions que accepta l'usuari i a la manera d'accés a la llicència i a la descàrrega del producte.

  • Llegida la informació i acceptades les condicions de la llicència, l'usuari haurà d'identificar-se amb el seu usuari i contrasenya de la Universitat de València. Tinga en compte que si vostè ja està validat en la pàgina software.uv.es pot ser que no se li sol·licite identificar-se novament.
  • Identificat l'usuari, aquest haurà de configurar la seua contrasenya d'accés al portal de Microsoft per a la descàrrega de l'aplicació.
  • Configurada la contrasenya es redireccionará a l'usuari al portal de Microsoft.
  • Si vostè requereix el canvi de la seua contrasenya pot realitzar-ho seguint el mètode que Microsoft tinga disposat a cada moment en la seua pàgina ja que la Universitat no té accés a aquest procediment més enllà de l'alta inicial de l'usuari


Activacion de l'espai d'emmagatzematge personal OneDrive


L'accés al servei inclou l'activacion d'un espai personal per a l'emmagatzematge d'arxius en el núvol (Microsoft OneDrive). La responsabilitat directa sobre aquest espai d'emmagatzematge correspon a l'empresa Microsoft Ireland Operations Limited. L'usuari accepta fer ús d'aquest espai a nivell estrictament personal i reconeix que la Universitat de Valncia no és responsable dels arxius gestionats per il a traves d'aquest servei.

En qualsevol cas, la Universitat recorda que, d'acord amb el Reglament de seguretat de la informacio%o0301 en la utilitzacio de mitjans electronics de la Universitat de Valncia (CG 22-XII- 2014), «queda prohibit allotjar informacion confidencial o restringida pròpia de la Universitat de Valncia a traves de serveis en el "núvol" no oferits per la pròpia institucion, en particular quan es tracte de dades de caracter personal». Per aquest motiu, queda expressament prohibit l'ús de Microsoft OneDrive per a emmagatzemar informacion pròpia de la Universitat de Valncia.


Protecció de dades


Els sol·licitants de la llicència de l'aplicació Microsoft Office 365 declaren conèixer i acceptar que la seua sol·licitud requereix la cessió de les seues dades (correu electrònic i vinculació activa amb la Universitat de València) a l'entitat Microsoft Ireland Operations Limited amb les següents finalitats:

  • Concessió i gestió de la llicència de l'aplicació sol·licitada.
  • Comprovació periòdica que existeix vinculació activa de l'usuari amb la Universitat de València.
  • Gestió d'incidències relacionades amb l'ús de l'aplicació


Qualsevol dada addicional proporcionada pels usuaris directament en les pàgines i formularis de Microsoft són responsabilitat directa de Microsoft Ireland Operations Limited.

D'acord amb l'establit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l'usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar les autoritzacions concedides en aquest document. La sol·licitud es dirigirà a: Servei dInformàtica - Protecció de dades (Universitat de València). C/ Amadeo de Savoia 4. 46010 València. lopd@uv.es (Es recomana que en la seua sol·licitud indique Vè. «Microsoft Office 365»).


  • No labels