Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSi no trobes ajuda, pots   per a demanar assistència


Perfil i compte UV
Per a serveis i aplicacions corporatives
(Correu, VPN, Eduroam... )


Microsoft
Per a programes Office 365
(Teams, Word, Excel...)
Els comptes UV, Microsoft i Adobe, no tenen perqué coincidir. Les teues credencials UV son gestionades pels servidors de la UV. Els comptes de Microsoft i Adobe mantenen acords de llicències d'ús del seu programari, i els comptes son gestionats pels dos proveidors. Encara que l'identificatiu siga l'adreça de correu, les contrasenyes son i deuen ser diferents per a la teua seguretat.Les ajudes més sol·licitades

Aquestes ajudes es presenten de forma dinàmica després d'analitzar les peticions de suport TIC formulades per les persones usuàries de la Universitat de València. Per tant, sempre apareixeran les que estadísticament han sigut més sol·licitades en l'últim mes

Recentment, s'han produït canvis imposats per l'aplicació de la normativa de seguretat de la informació, que convé conèixer. Ara, les contrasenyes UV tenen caducitat, i a més podrem introduir dades de contacte alternatius, en el cas que necessitem recuperar els nostres credencials en cas d'oblit.

Ofereix espais de grup virtuals a professors i alumnes com a suport als grups de docència presencial. La plataforma és una aplicació web de fàcil accés, per a emprar la qual és necessari dirigir-se a la pàgina de l'Aula Virtual i validar-s'hi amb el compte de la Universitat.

Tant sigues alumnat de la Universitat o personal contractat per la Universitat (PDI o PAS) abans de tenir accés a un programa amb l'objecte d'instal·lar-ho en el teu equip personal, cal adquirir una llicència del programari desitjat. Aquest procés es realitza des de la pàgina web software.uv.es.

Edumedia és el portal de vídeo per a docència a la Universitat de València. En aquesta aplicació, basada en el programari Kaltura, el personal de la Universitat (PDI/PAS) pot depositar els seus recursos multimèdia, vídeos, àudios, etc. per a una posterior compartició i visualització en Aula Virtual o Internet.

ZOOM - Videoconferències UV

Zoom és també ara una de les plataformes de videoconferència que podem usar en la UV, i que substitueix a Blackboard Collaborate Ultra que deixa de funcionar en la UV a partir del 31/7/22. 

Qualsevol sessió de videoconferència que necessitem, la podrem realitzar ara també usant Zoom, on se'ns permetrà crear tantes reunions i sessions com necessitem, compartir continguts de tota mena i realitzar els enregistraments que considerem oportunes.

LimeSurvey és una aplicació d'enquestes en línia distribuïda amb la Llicència Pública General GNU 2. El programari permet als usuaris desenvolupar i publicar enquestes en línia, recopilar respostes, crear estadístiques i exportar les dades resultants a altres aplicacions.

Permet que qualsevol usuari de l'UV dispose d'un espai personal on publicar els seus articles i continguts sense necessitat de disposar de coneixements previs en creació de pàgines web.

Actualment la Secretaria virtual consisteix en una oferta de diferents serveis d’informació als diferents col·lectius d’usuaris de la Universitat de València.


L'ENS  és necessari per a establir elements comuns relatius a   la seguretat en  la implantació i utilització de   els mitjans electrònics per  a la UV a l'objecte de crear les condicions necessàries per a la  confiança en el seu ús i permeta l'exercici  de drets i el compliment de deures a través  d'aquests  mitjans.

L'entorn d'Aules descriu el servei de manteniment remot de les aules docents i d'accés lliure  gestionades en el domini Aules. Aquest servei permet mantenir aplicacions i sistema operatiu dels ordinadors d'aquelles aules que s'hi acullen, utilitzant un Active Directory per a configurar les polítiques d'ús i un servidor RIS per a la instal·lació remota de les imatges dels PC. L'àmbit d'aplicació està restringit a PC amb sistema operatiu Windows XP. Els equips han de complir uns requeriments mínims

El Servei d'Informàtica de la U.V. proporciona diversos serveis de videoconferències. Videoconferències basades en en Adobe Connect, per a reunions i docència, també IP fent us de software compatible H.323, i altres amb llicència d'Office365 amb Skype Empresarial de Microsoft.


 
  • No labels