Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Livesearch
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderFormule la seua consulta a la Universitat de València


Suport d'ajuda TIC a la matrícula UV
Informació d'ajuda al procés de matrícula en usar les  
aplicacions de matrícula de la Universitat de València


Biblioteques i Documentació
La Bibliotec@ respon
La Bibliotec@ Respon és el servei de referència per atendre, orientar i resoldre els dubtes sobre serveis, recursos i activitats de les biblioteques.


EL SIUV Respon
El SIUV Respon, en la base de coneixement d'ajudes documentades de suport TIC, en relació als serveis prestats pel SIUV a la comunitat universitària.


HideElements
metastrue
commentstrue
breadcrumbtrue
watchtrue

sidebartrue

createtrue
sharetrue
titletrue
favoritetrue
labelstrue
likestrue