Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Administració Electrònica - 

Realitze la sol·licitud sense més demora però sense adjuntar cap document, ja que podrà annexar la documentació més tard mitjançant un altre formulari.

Per a ací, per favor, seguisca els següents passos:

 • 1. Accedisca a la convocatòria.
 • 2. Emplene el formulari amb les seues dades SENSE ADJUNTAR la documentació i polse el botó de "Enviar".
 • 3. Guarde's el PDF d'acusament i vaja al llistat dels seus enviaments.
 • 4. Cerque la seua sol·licitud (probablement estarà la primera, ja que és l'últim enviament realitzat) i desplegue l'opció "Accions" de la mateixa línia.
 • 5. Seleccione "Annexar".
 • 6. Adjunte la documentació.
 • 7. En el camp d'observacions, descriga la documentació aportada.
 • 8. Envie.

Si vol adjuntar documentació a una sol·licitud ja realitzada, per favor, seguisca els següents passos:

1. Accedisca al seu lloc personal.

2. Per a cadascun dels arxius que desitge adjuntar:

 • a. Cerque la seua sol·licitud (probablement siga la primera si ha sigut l'últim enviament realitzat) i desplegue l'opció "Accions" de la mateixa línia.
 • b. Seleccione "Annexar".
 • c. Adjunte la documentació.
 • d. En el camp d'observacions, descriga la documentació aportada.
 • e. Envie.

Si l'opció d'anexar no es troba disponible s'haurà de posar en contacte amb el centre responsable de la seua sol·licitud.


navmap
Rev:2018 / 05
Lang.

Content by Label

siuvpubfaqade001_018siuvpubfaqade001_018
cellWidth200
wrapAfter1
cellHeight55

showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "siuvpubfaqade001_018"

+Info