Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Administració Electrònica - 

Si el que desitja es modificar la seua sol·licitud, per favor, seguisca els següents passos:

1. Cree un document de text (un .doc, per exemple) i indique en ell les modificacions que vulga realitzar en la seua sol·licitud com ha fet amb nosaltres.

2. Accedisca al seu lloc personal.

3. En el seu llistat d'enviaments realitzats, cerque la seua sol·licitud i desplegue l'opció "Accions" de la seua mateixa línia.

4. Seleccione "Annexar".

5. Adjunte l'arxiu del punt 1.

6. En el camp d'observacions, explique que sol·licita que modifiquen unes dades errònies de la seua sol·licitud.

7. Faça click en "Enviar".

El/la tramitador que s'encarregue de gestionar la seua sol·licitud modificarà les dades de la mateixa. Lamentablement, estes no es reflectiran en el seu justificant en PDF (ja que este ha sigut generat anteriorment a les modificacions). Malgrat tot, no es preocupe, en cas de necessitat els propis tramitadors li notificaran perquè puga esmenar la seua sol·licitud abans de la seua avaluació.

Si l'opció d'anexar no es troba disponible s'haurà de posar en contacte amb el centre responsable de la seua sol·licitud.


navmap
Rev:2018 / 05
Lang.

Content by Label

siuvpubfaqade001_016siuvpubfaqade001_016
cellWidth200
wrapAfter1
cellHeight55

showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "siuvpubfaqade001_016"

+Info