Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Per què ha de signar un càrrec amb responsabilitat econòmica si el programari no té cost?


Tot el programari amb Llicència de campus limitada i que no suposa un càrrec al pressupost del departament, centre o servei sol·licitant sí que té un cost per a la Universitat encara que l'autorització de la despesa es delega en els càrrecs amb responsabilitat econòmica del centre de despesa.Info
iconfalse
titleInfo


Rev:2018 / 05
Lang.

Content by Label
showLabelsfalse
showSpacefalse
sorttitle
cqllabel = "siuvpubfaqsft002_009"

+Info