Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En un intent de visibilitzar les dones en un àrea tan masculinitzada com és la informàtica, el SIUV decideix identificar aquests nous servidors amb noms de dones informàtiques de reconegut prestigi com ara són Barbara H. Liskov, Mary Allen Wilkes, Grace Murray Hopper, Frances E. Allen i Jean E. Sammet.

 


Per saber-ne més...

  • Barbara H. Liskov (1939-), prominent científica de la computació nord-americana, actualment treballant en el departament d'Enginyeria elèctrica i Ciències de la computació del MIT com a professora d'enginyeria de Ford. Va aconseguir la seva graduació en Matemàtiques a la Universitat de Califòrnia en 1961 i anys més tard, en 1968, es va convertir en la primera dona dels Estats Units en aconseguir un Doctorat en Ciències de la computació per la Universitat de Stanford.

...

Informació i aproximació biogràfica en WikiPedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Ruiz_Robles

Image Modified

Creadora de la 'Enciclopèdia mecànica', precursora de l'e-book.

Oberta, consta de dues parts. En la de l'esquerra porta una sèrie d'abecedaris automàtics, en tots els idiomes: amb una lleugeríssima pressió sobre un polsador es presenten les lletres que es desitgen, formant paraules, frases, lliçó o tema i tota classe d'escrits. En la part superior dels abecedaris porta a la dreta una bobina amb tota classe de dibuix lineal, i en la de l'esquerra altra amb dibuix d'adorn i figura. En la part inferior dels abecedaris, un plàstic per a escriure, operar o dibuixar. En la part interior, un estoig per a guardar assignatures. En la part de la dreta van les assignatures, passant per sota d'una làmina transparent i irrompible, podent portar la propietat d'augments, poden ser aquests llibres lluminosos i il·luminats per a poder llegir-los sense llum. A la dreta i esquerra de la part per on passen les matèries porta dues bobines, on es col·loquen els llibres que es desitge llegir en qualsevol idioma; per un moviment dels mateixa van passant tots els temes, fent les parades que es vulguen o queda recollit. Les bobines són automàtiques i pot desplaçar-se de l'estoig de l'Enciclopèdia i estendre's, quedant tota l'assignatura a la vista; pot estar sobre una taula (com els llibres actuals) o perpendicular, facilitant comoditat al lector, evitant amb açò gran nombre d'esforços intel·lectuals i físics. Totes les peces són recambiables. Tancat, queda de la grandària d'un llibre corrent i de facilísimo maneig. Per a autors i editors el cost de les seues obres es minora considerablement, per no necessitar ni pasta ni enquadernat i queda impresa d'un tiratge, o cadascuna de les seues part (si consta de diverses), resultant aquest procediment un ben general.

Image Modified

Widget Connector
width960
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=I_XwrXQ466M
height722

A.N.G.E.L.A.:

...

  AYUDAS NORMALIZADAS DE GESTIÓN EN LA ATENCIÓN A USUARIOS /AS