Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Livesearch
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderFormule la seua consulta a la Universitat de València
Suport d'ajuda TIC a la matrícula UV
Informació d'ajuda al procés de matrícula en usar les  aplicacions de matrícula de la Universitat de València


Biblioteques i Documentació
La Bibliotec@ respon
És el servei de referència per atendre, orientar i resoldre els dubtes sobre serveis, recursos i activitats de les biblioteques.


EL SIUV Respon
El Servei d'informàtica posa a l'abast de la comunitat universitària, una base de coneixement perquè les persones usuàries, puguen aprendre, obtenir i llegir articles, manuals per a usuari i altres documents d'ajuda i suport TIC. Proporciona els mitjans per a descobrir solucions a problemes coneguts i resolts. Conté informació amb un sistema de recuperació, un motor de cerca, i uns continguts estructurats. Els documents es troben disponibles en tres idiomes i estan relacionats i classificats, constituint una eina de suport al lloc de treball TIC d'aplicació directa.


Perquè ANGELA?


Consells de seguretat de la informació en la Universitat de València

HTML
<script type="text/javascript"><!--


// Leave the next line as is (customization is further below):
var RM_content = new Array();RM_content.push("<b>CONSELL 1: </b>Dispositius mòbils. Amb clau d'accés i opció de bloqueig automàtic");
RM_content.push("<b>CONSELL 2: </b>En viatges i fora de casa no envies informació sensible a través de xarxes wifi no confiables");
RM_content.push("<b>CONSELL 3: </b>No uses equips no corporatius si uses informació de treball.");
RM_content.push("<b>CONSELL 4: </b>Correu electrònic. Usa'l de manera segura. Informa al Servei d'Informàtica dels correus sospitosos que reps.");
RM_content.push("<b>CONSELL 5: </b>Navegació segura. Usa aquest mode i evita accedir a webs no confiables");
RM_content.push("<b>CONSELL 6: </b>Contrasenyes que siguen úniques i secretes. No les anotes, compartisques o utilitzes la mateixa en diferents aplicacions.");
RM_content.push("<b>CONSELL 7: </b>En el lloc de treball, no deixes papers amb informació sensible oblidats en la taula, la impressora o l'escaner.");
RM_content.push("<b>CONSELL 8: </b>Recorda extraure sempre qualsevol tipus o suport d'emmagatzematge extraïble abans d'abandonar el teu lloc de treball.");
RM_content.push("<b>CONSELL 9: </b>Informació segura. Fes còpies de seguretat de la informació sensible que sols estiga al teu equip.");
RM_content.push("<b>CONSELL 10: </b>Demana ajuda. Tots som seguretat. Avisa al Servei d'Informàtica si detectes activitats sospitoses.");

var RM_PauseBetweenEach = 5;
var RM_TransitionSteps = 25; // Number of steps per fade.
var RM_TransitionSpeed = 50; // How fast the steps shall occur.


// End of customization section.
////////////////////////////////////////////////////////////
RM_TransitionSteps = parseInt( (100 / RM_TransitionSteps) + .5 );
var RMlastPointer = RM_content.length - 1;
var RMopacity = 100;
var RMpointer = 0;
var RMfader;
var RMdiv;
var RMie;

function RM_StartRotateMarquee() {
RMdiv = document.getElementById("RM_FadeInOutContentDiv");
RMie = (RMdiv.filters) ? true : false;
RMdiv.innerHTML = RM_content[RMpointer];
setTimeout( "RM_NextContent()", parseInt(RM_PauseBetweenEach*1000) );
}

function RM_NewOpacity() {
if( RMie ) { RMdiv.filters.alpha.opacity = RMopacity; }
else { RMdiv.style.opacity = RMopacity/100; }
}

function RM_FadeOut() {
RMopacity -= RM_TransitionSteps;
if( RMopacity < 1 ) { RMopacity = 0; }
RM_NewOpacity(RMopacity);
if( RMopacity < 1 ) { 
  clearInterval(RMfader);
  RM_SwitchContent();
  }
}

function RM_FadeIn() {
RMopacity += RM_TransitionSteps;
if( RMopacity > 99 ) { RMopacity = 100; }
RM_NewOpacity(RMopacity);
if( RMopacity > 99 ) {
  clearInterval(RMfader);
  setTimeout( "RM_NextContent()", parseInt(RM_PauseBetweenEach*1000) );
  }
}

function RM_NextContent() {
RMfader = setInterval( "RM_FadeOut()", parseInt(RM_TransitionSpeed) );
}

function RM_SwitchContent() {
RMpointer++;
if( RMpointer > RMlastPointer ) { RMpointer = 0; }
RMdiv.innerHTML = RM_content[RMpointer];
RMfader = setInterval( "RM_FadeIn()", parseInt(RM_TransitionSpeed) );
}

function RM_AddOnloadEvent(f) {
if(typeof window.onload != 'function') { window.onload = f; }
else {
  var cache = window.onload;
  window.onload = function() {
   if(cache) { cache(); }
   f();
   };
  }
}
RM_AddOnloadEvent(RM_StartRotateMarquee);
//--></script>


<div style="border:3px ; padding:10px; text-align:center; font-size:15px; color:#bb7804;">

<div 
  id="RM_FadeInOutContentDiv" 
  style="opacity:1.0; filter:alpha(opacity=100);">
</div>

</div>HideElements
metastrue
commentstrue
breadcrumbtrue
watchtrue
sidebartrue
createtrue
sharetrue
titletrue
favoritetrue
labelstrue
likestrue
 


HTML
<style>
.contentLayout2{background: #072a3e;

}

.aui-page-panel{background:#072a3e;
border:1px solid #dfe1e6;
border-left-width:0;
border-right-width:0;
box-sizing:border-box;
clear:both;display:block;
margin:0px 0 0 0;
padding:0;
position:relative;
width:100%


}

</style>

HTML
<style>
#footer .footer-body:before {
	content: "(C) 2018. Àrea de Qualitat i Suport a les persones usuàries. Servei d'informàtica. UV";
  color:black;
  font-size: 15px;
  line-height: 1.66666667;
  margin: 20px 0;
  padding: 0 10px 21px 10px;
  min-height: 44px;
  text-align: center;
}

#footer .footer-body, #footer-logo a {

  background: url() center bottom no-repeat;
  background-size: 7px 216px;


}
#footer .footer-body>ul>li {

  display: inline-block;
  font-size: 0px;
  line-height: 0;
  padding: 0;
  white-space: nowrap;


}
</style>