Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Àrea de Qualitat i atenció a les persones usuàries

Status
colourYellow
titleCompte Office365 (Microsoft)

Status
colourYellow
title Compte uv - contrasenya

Status
colourYellow
titleCompte Adobe (AdobeID)

Livesearch
spaceKeySTU
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderEn què podem ajudar-te?


Si no trobes ajuda, pots 

Status
colourRed
titleobrir un ticket
 per a demanar assistènciaHTML
<center><iframe width="750" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/z4zFlHmPvjw?controls=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>HTML
<br><center> <table width=200> <tr> <td> <head></head> <script src="//platform-api.sharethis.com/js/sharethis.js#property=5beaadb5da105300172a30cd&product=inline-share-buttons"></script> <center><div class="sharethis-inline-share-buttons"></div></center> </td> </tr> </table></center><br>Les ajudes més sol·licitades

Aquestes ajudes es presenten de forma dinàmica després d'analitzar les peticions de suport TIC formulades per les persones usuàries de la Universitat de València. Per tant, sempre apareixeran les que estadísticament han sigut més sol·licitades en l'últim mesRecentment, s'han produït canvis imposats per l'aplicació de la normativa de seguretat de la informació, que convé conèixer. Ara, les contrasenyes UV tenen caducitat, i a més podrem introduir dades de contacte alternatius, en el cas que necessitem recuperar els nostres credencials en cas d'oblit.


Tant sigues alumnat de la Universitat o personal contractat per la Universitat (PDI o PAS) abans de tenir accés a un programa amb l'objecte d'instal·lar-ho en el teu equip personal, cal adquirir una llicència del programari desitjat. Aquest procés es realitza des de la pàgina web software.uv.es.


Actualment la Secretaria virtual consisteix en una oferta de diferents serveis d’informació als diferents col·lectius d’usuaris de la Universitat de València.


El Servei d'Informàtica de la U.V. proporciona diversos serveis de videoconferències. Videoconferències basades en en Adobe Connect, per a reunions i docència, també IP fent us de software compatible H.323, i altres amb llicència d'Office365 amb Skype Empresarial de Microsoft.


Mmedia Videostreaming

MMedia és el servidor multimèdia de videostreaming de la Universitat de València, servei implantat i suportat pel Servei d'Informàtica dins de l'Àrea d'infraestructures TIC per a la docència i la recerca. Aquest servei permet a qualsevol usuari de la comunitat educativa (PDI, PAS, alumnat, etc) dipositar material multimèdia en el servidor de streaming i compartir-los.Ofereix espais de grup virtuals a professors i alumnes com a suport als grups de docència presencial. La plataforma és una aplicació web de fàcil accés, per a emprar la qual és necessari dirigir-se a la pàgina de l'Aula Virtual i validar-s'hi amb el compte de la Universitat.


Edumedia és el portal de vídeo per a docència a la Universitat de València. En aquesta aplicació, basada en el programari Kaltura, el personal de la Universitat (PDI/PAS) pot depositar els seus recursos multimèdia, vídeos, àudios, etc. per a una posterior compartició i visualització en Aula Virtual o Internet.


LimeSurvey és una aplicació d'enquestes en línia distribuïda amb la Llicència Pública General GNU 2. El programari permet als usuaris desenvolupar i publicar enquestes en línia, recopilar respostes, crear estadístiques i exportar les dades resultants a altres aplicacions.


Permet que qualsevol usuari de l'UV dispose d'un espai personal on publicar els seus articles i continguts sense necessitat de disposar de coneixements previs en creació de pàgines web.


L'ENS  és necessari per a establir elements comuns relatius a   la seguretat en  la implantació i utilització de   els mitjans electrònics per  a la UV a l'objecte de crear les condicions necessàries per a la  confiança en el seu ús i permeta l'exercici  de drets i el compliment de deures a través  d'aquests  mitjans.

HTML
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-144576688-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-144576688-1');
</script>

HideElements
metastrue
confluencelogotrue
commentstrue
titletrue
peopletrue
labelstrue
helptrue
searchtrue
breadcrumbtrue
watchtrue
sidebartrue
favoritetrue
notificationstrue
likestrue
 

HTML
<style>
.contentLayout2{background: #072a3e;
}

.aui-page-panel{background:#072a3e;
border:1px solid #dfe1e6;
border-left-width:0;
border-right-width:0;
box-sizing:border-box;
clear:both;display:block;
margin:0px 0 0 0;
padding:0;
position:relative;
width:100%
}

</style>


HTML
<style>
#footer .footer-body:before {
	content: "SERVEI D'INFORMÀTICA - Àrea de Qualitat i Suport a les persones usuàries - Qualitat i Comunicació";
  color:black;
  font-size: 16px;
  line-height: 1;
  margin: 10px 0;
  padding: 0 10px 21px 10px;
  min-height: 22px;
  text-align: center;
}
#footer .footer-body, #footer-logo a {
  background: url() center bottom no-repeat;
  background-size: 7px 216px;
}
#footer .footer-body>ul>li {
  display: inline-block;
  font-size: 0px;
  line-height: 1.66666667;
  padding: 0;
  white-space: nowrap;
}
</style>


HTML
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-144537495-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-144537495-1');
</script>