Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La Universitat de València posa a la disposició de tots els ciutadans la seua Seu Electrònica (ENTREU), a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat. Els tràmits administratius realitzats a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de forma presencial. La Universitat de València, a través de la seua Seu Electrònica, anirà posant progressivament a la disposició dels ciutadans nous serveis i procediments electrònics. Només podran iniciar-se telemàticament aquells procediments disponibles en la Seu Electrònica. La titularitat, gestió i administració corresponen a la Universitat de València en l'exercici de les seues competències.

Documentació personal gestor E-adminSuport i Ajuda
Incidències tècniquesDESCRIPCIÓ

Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixca a través del formulari accesible des de la finestra d'Atenció a l'Usuari denominat Incidències tècniques i dubtes d'ENTREU i els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic.

Podrà comunicar també les seues incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ).

Preguem que s'utilitze el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma. Suport Tècnic.


ENTREU és un portal segur certificat per TERENA SSL CA. (http://www.terena.org).

Recomanem la instal·lació dels següents certificats:

Els certificats també es poden descarregar directament des del portal web de la ACCV i si té algun dubte tècnic respecte a aquesta instal·lació pot consultar els documents d'ajuda accessibles en la mateixa web.

 • Requisits tècnics per a accedir a ENTREU
  • Tenir instal·lat un visualitzador de documents PDF.
  • Instal·lació de Java (es recomana l'actualització de Java 6).
  • Habilitar en el navegador web: JavascriptCookiesi permetre finestres emergents o Pop-Ups.

  NOTA. A causa de les noves mesures de seguretat dels navegadors Web, en alguns casos pot ser necessari executar el navegador web en manera administrador.

 • Identificació per a accedir a ENTREU: 

  Per a accedir a la seu i poder realitzar el seguiment dels tràmits realitzats, cal que els usuaris s'identifiquen per algun dels següents mètodes:

  • Certificat digital emès per una Autoritat de Certificació reconeguda en la plataforma @firma del Ministeri de la Presidència (excepte els certificats emesos per la FNMT). Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació. Tots els prestadors es troben inscrits en el registre d'autoritats de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

   Pot trobar àmplia informació en el document Declaració de Pràctiques de Certificació de @firma a través del servei de suport de @firma o en la pàgina web: http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

  • Usuari i contrasenya que identifica als membres de la Universitat de València (estudiants, PDI i PAS) en tots els serveis web de la mateixa.
  • Usuari registrat en la pròpia seu. Necessari en cas de no poder accedir per algun dels mètodes anteriors (Pàgina de registre y Pàgina de recuperació de contrasenya)

  En qualsevol cas, aquells tràmits que ho requerisquen exigiran una forma d'autorització determinada.

Reglament de la SEU Electrònica UVReglament del Registre electrònic UV