Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

La Universitat de València posa a la disposició de tots els ciutadans la seua Seu Electrònica (ENTREU), a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat. Els tràmits administratius realitzats a través de la Seu Electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de forma presencial. La Universitat de València, a través de la seua Seu Electrònica, anirà posant progressivament a la disposició dels ciutadans nous serveis i procediments electrònics. Només podran iniciar-se telemàticament aquells procediments disponibles en la Seu Electrònica. La titularitat, gestió i administració corresponen a la Universitat de València en l'exercici de les seues competències.

Incidències tècniquesDESCRIPCIÓ

Com a regla general les incidències o dubtes que introdueixca a través del formulari accesible des de la finestra d'Atenció a l'Usuari denominat Incidències tècniques i dubtes d'ENTREU i els seus trámits tindran més prioritat que aquelles que ens arriben per correu electrònic.

El enllaç al formulari es:

Formulari d'incidències i dubtes

Podrà comunicar també les seues incidències o dubtes sobre la seu a través del correu electrònic ( entreu@uv.es ).

Preguem que s'utilitze el correu només en situacions de no funcionament de la plataforma. Suport Tècnic.


ENTREU és un portal segur certificat per TERENA SSL CA. (http://www.terena.org).

Recomanem la instal·lació dels següents certificats:

Els certificats també es poden descarregar directament des del portal web de la ACCV i si té algun dubte tècnic respecte a aquesta instal·lació pot consultar els documents d'ajuda accessibles en la mateixa web.

 • Requisits tècnics per a accedir a ENTREU
  • Tenir instal·lat un visualitzador de documents PDF.
  • Instal·lació de Java (es recomana l'actualització de Java 6).
  • Habilitar en el navegador web: JavascriptCookiesi permetre finestres emergents o Pop-Ups.

  NOTA. A causa de les noves mesures de seguretat dels navegadors Web, en alguns casos pot ser necessari executar el navegador web en manera administrador.

 • Identificació per a accedir a ENTREU: 

  Per a accedir a la seu i poder realitzar el seguiment dels tràmits realitzats, cal que els usuaris s'identifiquen per algun dels següents mètodes:

  • Certificat digital emès per una Autoritat de Certificació reconeguda en la plataforma @firma del Ministeri de la Presidència (excepte els certificats emesos per la FNMT). Aquesta plataforma admet certificats digitals reconeguts conforme l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació. Tots els prestadors es troben inscrits en el registre d'autoritats de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, conforme a l'establit en l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

   Pot trobar àmplia informació en el document Declaració de Pràctiques de Certificació de @firma a través del servei de suport de @firma o en la pàgina web: http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html

  • Usuari i contrasenya que identifica als membres de la Universitat de València (estudiants, PDI i PAS) en tots els serveis web de la mateixa.
  • Usuari registrat en la pròpia seu. Necessari en cas de no poder accedir per algun dels mètodes anteriors (Pàgina de registre y Pàgina de recuperació de contrasenya)
  • Sistema cl@ve: permet accedir mitjançant els métodes d'autenticació que ofereix el sistema cl@ve. Per a mes informacióUso de cl@ve en la Universitat de València

  En qualsevol cas, aquells tràmits que ho requerisquen exigiran una forma d'autorització determinada.

Reglament de la SEU Electrònica UVReglament del Registre electrònic UV

Com funciona la Seu?
Manual d´ús
Com donar-se d'alta en la SEU?
Procés d'alta en la SEU
Accés amb certificat electrònic - resolució de problemes
Signatura de documents desde el meu lloc personal -PortaSignatures del sol·licitant