Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Si vosté vol donar-se d'alta com Usuari de la Seu, deu omplir el següent formulari:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/SEAS.jsp

Es important omplir tots els camps obligatoris.

Acepta el Avís legal i la política de protecció de dades.

Heu de fer click en "Enviar".