Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Per a accedir a la seu i poder realitzar el seguiment dels tràmits realitzats, pot identificar-se per algun dels següents mètodes:

  • Certificat digital emès per una Autoritat de Certificació reconeguda en la plataforma @signa del Ministeri de la Presidència (excepte els certificats emesos per la FNMT).
  • Usuari i contrasenya que identifica als membres de la Universitat de València (estudiants, PDI i PAS) en tots els serveis web de la mateixa.
  • O pot donar-se d'alta a través del formulari d'alta.

No obstant, tinga en compte que certes tramitacions requereixen l'accés mitjançant algun d'aquests nivells com a mínim, així que comprove que està accedint correctament o no podrà realitzar la sol·licitud.

Per a realitzar la sol·licitud pot accedir com a usuari de la Seu Electrònica. Seguisca els següents passos:

1. En la primera pàgina de la Seu Electrònica, faça click en "tots els tràmits".

2. En la llista de sol·licituds disponibles, cerque la convocatòria que li interessa, polse sobre ella per a desplegar i després en el botó per a accedir.

3. Identifique's:

  • o amb certificat digital si ho posseeix
  • o amb les seues dades d'usuari de la Universitat (amb els quals accedeix a l'aula virtual)
  • o, si s'ha donat d'alta com a usuari de la Seu Electrònica, desplegue l'opció "Usuari de la Seu" i identifique's amb el correu i la contrasenya que va especificar en el formulari d'alta.

4. Emplene el formulari amb les seues dades i adjunte la documentació necessària.

5. Després d'enviar, guarde's el PDF d'acusament i, si és necessari acudir al registre, assegure's de tenir tota la documentació necessària abans.

Per a informació més concreta sobre la convocatòria, dirigisca's al departament responsable.