Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Si vol adjuntar documentació a una sol·licitud, per favor, seguisca els següents passos:

1. Accedisca al seu lloc personal.

2. Per a cadascun dels arxius que desitge adjuntar:

a. Cerque la seua sol·licitud (probablement siga la primera si ha sigut l'últim enviament realitzat) i desplegue l'opció "Accions" de la mateixa línia.

b. Seleccione "Annexar".

c. Adjunte la documentació.

d. En el camp d'observacions, descriga la documentació aportada.

e. Envie.

Si l'opció d'anexar no es troba disponible s'haurà de posar en contacte amb el centre responsable de la seua sol·licitud.

Si troba problemes per a adjuntar la documentació a l'hora de fer la sol·licitud, envíe la sol·licitud sense més demora però sense adjuntar cap document, ja que podrà annexar la documentació més tard mitjançant un altre formulari. Per a ací, per favor, seguisca els següents passos:

1. Accedisca a la convocatòria.

2. Emplene el formulari amb les seues dades SENSE ADJUNTAR la documentació i polse el botó de "Enviar".

3. Guarde's el PDF d'acusament i vaja al llistat dels seus enviaments.

4. Cerque la seua sol·licitud (probablement estarà la primera, ja que és l'últim enviament realitzat) i desplegue l'opció "Accions" de la mateixa línia.

5. Seleccione "Annexar".

6. Adjunte la documentació.

7. En el camp d'observacions, descriga la documentació aportada.

8. Envie.