Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Des del seu lloc personal pot comprovar-ho: només ha d'accedir a la Seu i cercar la sol·licitud en el llistat d'enviaments realitzats.

Si desplega l'opció "Accions" de la seua mateixa línia, i selecciona "Veure detalls", podrà comprovar els fitxers annexats.