Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 


La passarel·la de pagaments de la Seu Electrónica de la Universitat de València admet tot tipus de tarjetes bancàries de tipus VISA, MASTERCARD, EUROCARD i MAESTRO.

Si no ha pogut realitzar el pagament amb la seua tarjeta pot ser degut a diverses causes:

  • l'entitat bancària emisora de la tarjeta no tinga un conveni amb el sistema bancari europeu,
  • insuficencia de saldo,
  • la tarjeta estiga identificada com extraviada o sostreta,
  • altres tipus de situacions.

Recomanem revise que la seua tarjeta cumplix amb tots els requisits i, com medida addicional, intente realitzar el pagament amb altra tarjeta d'altra entitat bancària.

No es necessari que la tarjeta amb la que realitze el pagament estiga al seu nom per a que la operació siga vàlida.