Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Accedisca al seu lloc personal i cerque la seua sol·licitud en la llista d'enviaments realitzats.

Si fa click sobre la icona de la columna Resol. hauria de poder descarregar el seu certificat.