Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Si vol anul·lar una sol·licitud, per favor seguisca els següents passos:

1. Cree un document de text (un .doc o un .txt, per exemple) i indique en ell el que li ha passat, com ha fet amb nosaltres.

2. Accedisca al seu lloc personal.

3. Busque la sol·licitud que desitja anul·lar y desplegue la opció "Acciones" de la mateixa linia.

4. Seleccione "Annexar".

5. Adjunta el document de text creat en el punt 1.

6. En el camp d'observaciones, explique que desitja desistir.

7. Envie.