Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Si vol recuperar el PDF d'acusament, pot fer-ho a través de la pàgina de verificació de documents(Ací) de la Seu Electrònica de la Universitat introduint les següents dades:

  • Identificador del document.
  • Codi de verificació.

A més, també té accés a este justificant PDF en el seu lloc personal: només ha de fer clic sobre la icona que representa un PDF de la mateixa línia que la seua sol-licitud.