Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Podrà sol·licitar el títol quan es sumen tots els crèdits superats al seu expedient i este siga tancat. Tinga en compte que ací comporta un procés intern.

Si vol més informació respecte l'estat en el que se troba el seu expedient acadèmic deurà contactar amb el Servei de Secretaria del seu centre d'estudis.