Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica -

Per a canviar la contrasenya de l'usuari de la Seu Electrònica, pot restaurar-la a través de la pàgina de restauració de contrasenya: 


(Ací)