Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

Instruccions


  1. En el cas dels cursos/comunitats creats a petició dels usuaris cal inscriure manualment als estudiants /membres.

  2. Es possible fer-ho d'una manera ràpida i senzill creant un arxiu amb un editor de text com pot ser el bloc de notes. (Guardar amb extensió .txt o .csv).

    1. El fitxer ha de tenir un usuari o email per línia, no podent combinar tots dos (totes les línies amb els usuaris o totes les línies email). No posar cap capçalera.
  3. Després carrega aquest arxiu en el curs o comunitat des de "Opcions > Usuaris > Importar inscripcions".