Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual - 

Instruccions

De vegades, els professors volen inscriure usuaris o usuàries externes en un curs o comunitat en l'Aula Virtual.

Es considera persona usuària externa a aquells comptes de correu electrònic que no siguen les oficials en la Universitat de València (exemple: gmail, Hotmail, comptes d'altres universitats).

Qui pot enregistrar?:

Qualsevol PAS o PDI que administre un curs.

Ací teniu el Manual per a crear comptes externs:


Una vegada s'haja registrat en la plataforma d'Aula Virtual i haja sigut afegit en un curs o comunitat podrà iniciar sessió des de la pàgina https://aulavirtual.uv.es i triar-ho des de la llista de "Els meus Cursos"