Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

En copiar contingut d'un document Microsoft Office (Word, Powerpoint, etc.) a altres aplicacions pot produir resultats inesperats. Per a copiar a Aula Virtual, recomanem que es faça de la següent manera:

  • Copiar el contingut des de l'aplicació que siga de Microsoft Office.
  • Pegar en un arxiu de text. (Per exemple, Bloc de notes)
  • Copiar el text des de l'arxiu de text.
  • Pegar el contingut en l'editor de l'Aula Virtual.