Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual - 

  • No contestar a aquests missatges.
  • Es tracten de missatges automàtics recordant algun esdeveniment de calendari. Aquests esdeveniments poden ser generats per una tasca o qüestionari recordant la data de lliurament o la data de finalització de realització del qüestionari.
  • Cada usuari pot configurar si vol rebre aquests missatges o no.
  • El professor pot desactivar en el curs si vol deshabilitar algun tipus de recordatori punxant en la roda dentada i seleccionant l'opció de "recordatoris".

        


Més informació: