Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

La foto en l'aula virtual és la mateixa foto que la de Secretària Virtual, per tant, per a modificar la foto en l'aula virtual, existeix un procediment de modificació de la foto des de la Secretària Virtual  

Amb aquest servei qualsevol personal PAS o PDI podrà modificar-se la fotografia que es mostra en les aplicacions de la Universitat de València.

L'única cosa que ha de fer és seleccionar una fotografia amb les característiques que s'indiquen i autoritzar que s'utilitzi aquesta fotografia en les aplicacions de la Universitat en comptes de l'existent. Si no s'autoritza no es modifica la fotografia. L'usuari sempre podrà tornar a deixar la seva fotografia original.

En el cas d'haver pujat la fotografia i segueix sense actualitzar-se la fotografia a l'Aula Virtual entre en la pestanya "General > Examinar fotografia". Davall de la seua "Fotografia actual" faça clic sobre el botó "Examinar fotografia". És important que encara que veja la seua fotografia punxe sobre el botó "Examinar fotografia". Aquest procediment completa les taules que utilitza l'Aula Virtual per a actualitzar-se a les nits.

Per als alumnes existeix altre procediment:

Aquells alumnes  que desitgen canviar la seua foto han de passar-se per la secretària del seu centre on el personal corresponent podrà realitzar el canvi prèvia lliurament de la seua foto en format digital. 

Si l'alumne ja ha lliurat la seua foto en el centre però encara no la veu en Aula Virtual ha d'actualitzar la seua foto des de Secretària Virtual en la pestanya "General > Examinar fotografia". Davall de la seua "Fotografia actual" ha de fer clic sobre el botó "Examinar fotografia". És important que encara que veja la seua fotografia punxe sobre el botó "Examinar fotografia".Rev:2020 / 01
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción