Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual - 

Es recomana que cada vegada que s'afigen arxius nous o es configure una tasca per als alumnes s'anyada un avís en el Fòrum de "Novetats" del curs. D'aquesta manera els alumnes rebran notificació.

A més existeix una altra opció en la qual el professor d'un curs en la nova Aula Virtual pot configurar una regla en els seus cursos perquè el sistema envie una notificació quan s'actualitze el contingut d'una carpeta. Cal tenir en compte que:

Aquesta regla envia notificació quan el/la professor/a afig, elimina arxius que es troben a l'interior d'una carpeta en el curs Moodle.     Perquè l'alumne reba notificació és necessari que se subscriga a la regla.