Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

Els professors que desitgen recuperar algun material en alguna de les assignatures poden realitzar la sol·licitud de reactivació temporal emplenant el formulari de la página :

https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/solicitud_vaulaarchivado.html

Les dades a completar són:

  • El Curs Acadèmic de l'assignatura a la qual desitja accedir.
  • El Codi de l'assignatura.
  • El grup de l'assignatura.

El desarxivat durarà 7 dies i només pot demanar-ho un professor que fóra professor d'aqueix grup en Aula Virtual aqueix any.

El curs només estarà accessible per al professor de l'assignatura.

Es realitzarà una petició per assignatura-grup-curse acadèmic.

ESTUDIANTS

El Servei d'Informàtica va portar a terme la decisió presa per l'equip de direcció de la Universitat de València al febrer del 2015 de tenir actius el present curs i l'anterior.

Ho sentim, però la política actual de la Universitat de València no ens permet prendre la decisió de reactivar els cursos antics a alumnes. Només els professors poden sol·licitar el desarchivado de les assignatures en les quals han impartit docència.

NO ÉS NECESSARI el desarchivado d'assignatures per a sol·licitar el Certificat de DOCENTIA. Si la Unitat de Qualitat necessita realitzar comprovacions ja es posaran en contacte amb nosaltres. Literalment el punt 5:

Materials docents d'elaboració pròpia (publicats, OCW o similars, Aula Virtual o altres plataformes): En cas de materials publicats en Aula Virtual, s'ha d'incloure una línia per curs i assignatura en què s'hagen elaborat materials docents nous per a l'esmentada assignatura. Com a data de publicació és pot indicar la de l'inici del curs o del quadrimestre.
En el cas de materials publicats en Aula Virtual no calç adjuntar cap evidència.
En els altres, convé adjuntar una evidència de la publicació (pàgina(s) amb l'ISBN i indicació de l'autoria), o la URI o qualsevol altra indicació dels materials OCW o similars.
EN CAP CAS cal adjuntar com a evidència el contingut del propi material docent.

Rev:2020 / 11
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción