Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

Les assignatures de l'anterior any lectiu romanen accessibles en manera lectura en el següent enllaç:

https://aulavirtual.uv.es/aulaarchivo

Els professors que desitgen recuperar algun material de més d'un any d'antiguitat d'alguna de les seues assignatures poden realitzar la sol·licitud de reactivació temporal emplenant el formulari de la página :

https://solicitudes.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/solicitud_vaulaarchivado.html

Les dades a completar són:

  • El Curs Acadèmic de l'assignatura a la qual desitja accedir.
  • El Codi de l'assignatura.
  • El grup de l'assignatura.

El desarxivat durarà 7 dies i només pot demanar-ho un professor que fóra professor d'aqueix grup en Aula Virtual aqueix any.

El curs només estarà accessible per al professor de l'assignatura.

Es realitzarà una petició per assignatura-grup-curse acadèmic.

ESTUDIANTS

El Servei d'Informàtica va portar a terme la decisió presa per l'equip de direcció de la Universitat de València al febrer del 2015 de tenir actius el present curs i l'anterior.

Ho sentim, però la política actual de la Universitat de València no ens permet prendre la decisió de reactivar els cursos antics a alumnes. Només els professors poden sol·licitar el desarchivado de les assignatures en les quals han impartit docència.

NO ÉS NECESSARI el desarchivado d'assignatures per a sol·licitar el Certificat de DOCENTIA. Si la Unitat de Qualitat necessita realitzar comprovacions ja es posaran en contacte amb nosaltres. Literalment el punt 5:

Materials docents d'elaboració pròpia (publicats, OCW o similars, Aula Virtual o altres plataformes): En cas de materials publicats en Aula Virtual, s'ha d'incloure una línia per curs i assignatura en què s'hagen elaborat materials docents nous per a l'esmentada assignatura. Com a data de publicació és pot indicar la de l'inici del curs o del quadrimestre.
En el cas de materials publicats en Aula Virtual no calç adjuntar cap evidència.
En els altres, convé adjuntar una evidència de la publicació (pàgina(s) amb l'ISBN i indicació de l'autoria), o la URI o qualsevol altra indicació dels materials OCW o similars.
EN CAP CAS cal adjuntar com a evidència el contingut del propi material docent.

Rev:2020 / 11
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción