Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual - 

Mitjançant el centre d'atenció a l'usuari pot sol·licitar que se li activen els subgrups oficials de la seua assignatura-grup com a grups de Moodle. En sol·licitar-ho ha d'indicar el tipus de subgrup. Si no s'indica, es crearan tots els tipus existents per a aqueixa assignatura.


Una vegada sol·licitada la seua activació, es crearen tots els subgrups existents del tipus sol·licitat. Una vegada creats, els professors s'encarregaran del manteniment de les altes i baixes dels estudiants en el subgrup.

Llista de tipus per a les assignatures de grau:

NomTipus
LaboratoriL
TeoriaT
Pràctiques clíniquesC
SeminarisE
Aula InformàticaI
PràcticaP
Teòrica-PràcticX
Pràctiques externesS
Treballs en grupA
TutoriesU
Treball fi d'estudisF
 Sense DocènciaD
 AltresO