Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PROGRAMARI I LLICÈNCIES CORPORATIVES EN LA UV
Adquisició i instal·lació.

Tant sigues alumnat de la Universitat o personal contractat per la Universitat (PDI o PAS) abans de tenir accés a un programa amb l'objecte d'instal·lar-ho en el teu equip personal, cal adquirir una llicència del programari desitjat.

Aquest procés es realitza des de la pàgina web software.uv.es.

Per a accedir al Catàleg de programari primer hem d'identificar-nos amb els nostres credencials en la Universitat de València. 


Una vegada identificat s'accedeix directament al Catàleg de Programari.

En aquest punt cap que esmentar que, depenent del perfil de l'usuari, (alumnat o PDI/PAS) el Catalogue mostrarà un determinat programari, açò ve determinat per l'abast de la llicència.

A continuació, mostrarem les dues vistes possibles:


Procés d'adquisició1) Localitzar el programa desitjat. El procés comença localitzant l'aplicació de la qual volem la llicència, sempre d'acord amb el nostre sistema operatiu. Per a açò podem o desplaçar-nos per les successives pàgines o utilitzar el cercador de la cantonada superior dreta.

2) Sol·licitar la llicència. Una vegada localitzat el programa simplement hem de posar el comptador de la cistella a un en el cas de PDI/PAS o marcar el check de la cistella en el cas d'un alumne:


Com es pot apreciar l'aplicació exemple gaudeix de llicència gratuïta i està disponible tant per a alumnes com para PDI/PAS. Una vegada triat el programari només ens resta fer clic a Sol·licitar (cantonada inferior dreta) amb el que aquest programari passarà a la nostra Cistella de forma automàtica.

3) Confirmar la petició. Ara ja només ens queda 'confirmar la compra' o si hem comès algun error, marcar la paperera i desfer la compra.


4) Comprovació. Una vegada confirmada la compra l'aplicació passa a formar part de "Les meues llicències" com es mostra en la següent pantalla:

Ara ja tenim accés a l'aplicació per mitjà de les dues icones, el verd i el blau.

La icona verda ens dóna accés a la DESCÀRREGA tant de l'aplicació com de possibles fitxers d'ajuda, 
actualitzacions, versions anteriors etc

La icona blava ens mostra en el cas que els hi haja els codis d'activació, codis de llicència, nom dels 
servidors de llicència, etc. Indispensables per a activar l'aplicació.

(en aquest exemple per raons de privadesa s'ha triat una aplicació que no requereix codis d'activació, per aquest motiu aparega buit aquest espai) 

Exemple pràctic: Adquisició i instal·lació del VMWARE WorkStation 14. Una vegada entès tot el procés d'adquisició d'una llicència anem adquirir i instal·lar un programari que necessita un codi d'activació com pot ser VMWare. 
El primer que haurem de fer és des de Catalogue adquirir una llicència de VMware per a Windows, afegint un 1 la cistella de la compra (encara que recordem que aquest programari no té cost algun): 

Després de prémer a Sol·licitar la petició de llicència passarà a la nostra cistella de la compra:

Premerem a Confirmar compra i a partir d'aqueix moment tindrem ja accés des de l'apartat de "Les meues llicències" a aquest programari.


Com podem veure se'ns dóna accés a tres icones, anem a explicar cadascun d'ells:

Aquesta icona enllaça a una web externa, sempre del fabricador, ja que moltes de les aplicacions de les quals posseïm llicència,
la llicència aquesta és gestionada pel propi fabricador, i s'obté registrant-se en la web del fabricador

En aquest enllaç trobarem els fitxers que conformen la instal·lació. Normalment es tracta d'un sol fitxer ja siga en
format executable (exe), comprimit (zip) o imatge de disc (iso). Simplement seleccionarem el fitxer que ens interesse
mitjançant doble clic i començarà la descàrrega al nostre ordinador
El botó d'informació ens dóna informació sobre la llicència, ja siga mitjançant codis d'activació, servidors de llicències o 
webs externes.


Com veiem per a adquirir la llicència haurem de fer-ho des d'un enllaç extern que pertany a VMware, per a anar a aquesta pàgina web simplement tindrem fer clic en la icona d'enllaç extern.

La redirecció a aquesta pàgina, automàticament ens crearà un compte en VMware que ens donarà accés a tots aquells programes que el fabricant també ens concedeix llicència. 

En el cas del VMware des d'aqueix enllaç extern podrem a més d'adquirir una llicència, podrem descarregar l'última versió de l'aplicació.

Una vegada en la pàgina de VMware per a obtenir una llicència procedirem de la següent forma: primer triem el programari i ho afegim al nostre carro de la compra:

 

Una vegada afegida al carret caldrà confirmar la compra:

Confirmada la compra se'ns mostrarà el codi d'activació que en aquest cas VMware ho crida nombre de sèrie, utilitzat durant la instal·lació, i l'enllaç de descàrrega de l'aplicació.

Efectivament podem descarregar l'aplicació també des d'ací.

Descarregant l'aplicació des de la pròpia web del fabricador ens garantim descarregar sempre l'última versió.

El nombre de comanda ens servirà per a rebre suport davant qualsevol problema amb la llicència. 
(hem ocultat tant el nombre de comanda com el nombre de sèrie per motius de privadesa ja que són dades confidencials que solament ha de conèixer l'interessat i ningú més) 
Així doncs, una vegada descarregada l'aplicació (que en realitat és un instal·lador) la podrem trobar en el centre de Descàrregues de Windows: 

 

Començarem la instal·lació executant el programa descarregat: 

IMPORTANT: Abans de començar la instal·lació salvar i tancar tots els programes que tinguem oberts, ja que després de finalitzar la instal·lació cal reiniciar l'equip i si no férem tal cosa podríem perdre informació.


 

 


 

 

 

 

(desmarcarem Join the VMWare Customer Experience Improvement Program, sinó volem rebre notificacions de VMware) 

 Finalitzada la instal·lació ens sol·licita reiniciar l'equip:


Una vegada reiniciat l'equip ja tenim disponible l'accés al programa en l'escriptori de Windows:

Ara executarem l'aplicació i només ens restara activar-la , introduint el codi d'activació, que se'ns va subministrar quan adquirim la llicència, en el quadre de dialogue remarcat en roig: