Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutorial per a preparació segona i posteriors matrícules de Grau

Tutorial primera matrícula Graus UV

Recorda que...

Per a realitzar cerques en aquesta pàgina has d'utilitzar el valencià

Coneixes... ?

Informa't dels serveis TIC a disposició de l'alumnat. (Video)
Quan tinc la cita per a matricular-me?

La teua cita per a matricula, està en la Secretaría Virtual de la UV. Consulta l'enllaç:
Cita de matricula

On puc matricular-me?

Consulta el portal de l'alumnat.
En el portal, tindràs accesibles els enllaços a la aplicació. Portal de l'alumnat.

No he vist la meua contrasenya, en matricular-me

Si no has introduït les teues dades de contacte alternatius per a recuperació de contrasenya (correu alternatiu, telèfon mòbil), llavors has de acudir presencialment a la Secretaria del teu centre i el personal de les secretaries, pot procedir a canviar la teua contrasenya des de les aplicacions de gestió de la UV, prèvia comprovació de la teua identitat (DNI).  Informació sobre contrasenyes UV.


Qüestions sobre matrícula


MISSATGES d'ERROR. Aplicació


Les descripcions presentades intenten ajudar a diagnosticar i solucionar les incidències que poden sorgir durant el procés de matrícula amb la finalitat de ser el més eficients possible. Alguns dels errors mostrats no és gens probable que ocórreguen. No obstant açò, s'ha intentat fer una llista exhaustiva amb els errors rellevants. Davant un error no descrit en la llista dirigir-se al telèfon d'ajuda a la matrícula. 


Portal de l'alumnathttps://www.uv.es/portalumne

Portal usuaris /es

https://portal.uv.es
Secretaria Virtualhttps://secvirtual.uv.es

Consulte el llistat de centres.
(=telèfons, correus, webs)
(Horaris, titulacions, assignatures, canvis de grup, etc..)
* Sempre en horari de cita de matrícula

Informació Màsters

Marque el telèfon del Servei d'Estudiants (963 983 203) i seguisca les instruccions de l'operadora.

Servei d’Estudiants 

Tel.: 963 983 203 - Ext.: 51122 

Escola de Doctorat

Tel.: 963 983 006 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Tel.: 963 543211 

Facultat d'Economia  

Tel.: 961 625 144 
Ext.: 25151 
Ext.: 28484

Facultat d'Infermeria i Podologia

Tel.: 963 855 027  

Facultat de Ciències Biològiques

Tel.: 963 544 019 

Facultat de Ciències de l'Activitat
Física i l'Esport

Tel.: 963 983 343 

Facultat de Ciencies Matematiques

Tel.: 963 544 569 
Ext.: 44357

Facultat de Ciències Socials

Tel.: 963 828 514 
Ext.: 28751 

Facultat de Dret

Tel.: 963 828 676 
Ext.: 28510

Facultat de Farmàcia

Tel.: 963 544 871 
Ext.: 43972

Facultat de Filologia,
Traducció
i Comunicació

Tel1.: 963 983 572  
Tel2.: 963 983 574
Tel3.: 963 983 323
Tel4.: 963 983 432
Ext.:   83432

Facultat de Filosofia i
Ciències de l'Educació

Tel.: 963 864 424

Facultat de Física

Tel:  963 543 677 
Ext.: 44467 
Ext.: 44342

Facultat de Fisioteràpia

Tel:  963983178
Tel:  963983185
Tel:  963983856
Tel:  963983458
Tel:  963983179
Tel:  963983187
Ext.: 83178 
Ext.: 83185 
Ext.: 83856 

Facultat de Geografia i Història

Tel.: 963 983 526 
Ext: 83526

Facultat de Magisteri

Tel.: 963 864 442 
Ext.: 25084  

Facultat de Medicina i Odontologia

Tel.: 963 864 975
Tel.: 963 864 152

Facultat de Psicologia

Tel.: 963 864 664 
Ext.: 64673 

Facultat de Química

Tel.: 963 544 323 

Suport TI  

Tel.: 963 544 500

Periodes d'atenció telefònica
De 16-07-2019 a 31-07-2019 
Dilluns a dijous: De 08:15h. a 19:30h.
Divendres: De 08:15h. a 14:30h.

Novetats matrícula 2019-20 (PAS)

Informació per al Personal UV.
Novedades matrícula 2019-20 v2


  Documents d'ajuda per a la formalització de la matrícula per Internet.

PREPARACIÓ

Preparació de matrícula

Actualitzar abans de la cita de matrícula les dades administratives necessàries per a la matriculació. La preparació de matrícula es exclusivament per a estudiants que ja s'han matriculat en cursos anteriors en la titulació. 


CONFIRMACIÓ

Procés de confirmació de matrícula

Aquest procés es dura a terme el dia i l'hora assignat que s'ha assignat per a la matrícula (cita). La matrícula es pot formalitzar a partir d'aquest moment.

(VA) MATRÍCULA DE NOU INGRÉS: Manual d'Ajuda

La matrícula per a estudiants que es matriculen per primera vegada en el grau no requereix la preparació de matrícula. Tots els pasos es duran a terme el dia assignat per cita de matrícula.

(VA) MATRÍCULA DE GRAU: Manual d'Ajuda

(VA) MATRÍCULA DE MÀSTER: Manual d'Ajuda

(VA) MATRÍCULA DE DOCTORAT: Manual d'Ajuda

(VA) MODALITATS DE MATRÍCULA: Ajuda

(VA) Suport a la matrícula en centres

.