Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pasos a seguir la primera vegada que es matricule en la UV. 

Ajudes a l'ús de l'aplicació de matricula  

(Per a qualsevol ajuda d'índole tècnica en l'ús de l'aplicació)Suport a la matrícula en els centres. 

(Per a qualsevol ajuda d'índole administrativa o acadèmica)

Per a obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb les seues DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per a tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica).

L'informació acadèmica i administrativa i les dades són manejades pels centres, no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, solament proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.

Rev:2019 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción

PORTAL DE L'ALUMNAThttps://www.uv.es/portalumne
PORTAL DE LES PERSONES USUÀRIES https://portal.uv.es
SECRETARÍA VIRTUALhttps://secvirtual.uv.es