Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Estudiants de nou ingrés 

Per a realitzar la matricula de grau si ets alumnat de nou ingrés, prem l'enllaç 
"Nou ingrés al Grau (1r. Curs)" al portal de l'estudiant, PORTALUMNE.

Unable to render {children}. Page not found: (VA) MATRÍCULA DE NOU INGRÉS: Manual d'Ajuda.