Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataEl tipus d'exempció per defecte és ORDINÀRIA


Si tria una exempció de les ofertes en el desplegable, es validarà amb la plataforma d'intermediació de Dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Si la connexió no fora possible o la validació és negativa, només podrà continuar seleccionant exempció ORDINÀRIA.

En aquests casos ha de realitzar la matrícula normalment i, amb posterioritat, personar-se en el seu centre amb la documentació acreditativa i allí li modificaran el tipus d'exempció abans de l'emissió del seu rebut.

Responga si vol col·laborar en projectes de cooperació internacional


PETICIÓ DE BECA

Indica si has sol·licitat beca o penses fer-ho


  • cap
  • només Ministeri
  • només GVA
  • Totes dues, Ministeri i GVA


El tipus de matrícula és TOTAL

En matrícula eixirà seleccionada l'opció matrícula TOTAL.

No obstant açò, si Un. considera que té dret a matrícula parcial, després de matricular-se vaja al seu centre amb la documentació acreditativa i allí li ajustaran la matrícula.
Tipus de pagament: Pots triar domiciliat (imprescindible lliurar l'ordre de domiciliació bancària) o targeta i el nombre de terminis.

Pagament ajornat: finançat per la Universitat sense cost per a l'alumne.

Si tries pagament amb targeta, aquest es realitzarà per la passarel·la de pagaments, des de la Seu Electrònica, quan la Universitat t'avise per correu electrònic.

Aquest procés mai es porta acabe en la matrícula, despues de formalitzar les matrícules i després d'un període d'esmena, la Universitat es posa en contacte per correu electrònic i es pot veure des de la intranet de l'alumne que els rebuts estan al cobrament. En aqueix instant és quan haurà d'anar al seu banc i pagar el corresponent rebut de matrícula.

*Les dades de la targeta només seran necessaris en el moment del pagament*