Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Un cop ha premut l'opció Finalitzar Matrícula.


Recorda que...

La primera setmana de classe hauràs de lliurar en la secretària del centre la documentació requerida i hauràs d'anar als llocs indicats per a obtenir la targeta universitària.

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción

Unable to render {children}. Page not found: (VA) MATRÍCULA DE NOU INGRÉS: Manual d'Ajuda.