Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grau

Ajudes a l'ús de l'aplicació de matricula 

(Per a qualsevol ajuda d'índole tècnica en l'ús de l'aplicació)En aquest apartat expliquem els passos a seguir per a matricular a la UV.

Normalment, perquè el dia de matrícula només hagi de matricular-se de les assignatures pot realitzar el pas previ de preparació de la matrícula.

En aquest pas, omplirà les dades personals, domicili, etc. D'aquesta manera, el dia en qüestió, només haurà de matricular-se de les matèries / assignatures que estan pendents d'aprovar, hi sol haver un nombre mínim de crèdits dels quals ha de matricular-se.

Depenent de Centres / Titulacions pot ser que estigui oberta la possibilitat de matricules a temps parcial, però sempre sol ser amb autorització dels centres.

El dia i hora de la cita li poden sorgir dubtes o errors, en el següent document, mostrem els errors més comuns i una possible solució


Suport a la matrícula en els centres.


(Per a qualsevol ajuda d'índole administrativa o acadèmica)

Per a obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb les seues DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per a tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica). La informació acadèmica i administrativa i les dades són manejades pels centres , no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, solament proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.

Relació de centres, telèfons, webs, correus, i continguts relacionats amb la matrículaRev:2019 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción

PORTAL DE L'ALUMNAThttps://www.uv.es/portalumne
PORTAL DE LES PERSONES USUÀRIEShttps://portal.uv.es
SECRETARÍA VIRTUALhttps://secvirtual.uv.e