Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Máster

Ajudes a l'ús de l'aplicació de matricula  

(Per a qualsevol ajuda d'índole tècnica en l'ús de l'aplicació)Passos a seguir la primera vegada que es matriculi a la UV.

Normalment, perquè el dia de matrícula només hagis de matricular de les assignatures pots fer el pas previ de preparació de la matrícula.

En aquest pas, omplirà les dades personals, domicili, etc. D'aquesta manera, el dia en qüestió, només haurà de matricular-se del primer curs, si és el seu primer any de màster o de les assignatures pendents d'aprovar en els successius anys.

Depenent de Centres / Titulacions pot ser que estigui oberta la possibilitat de matricules a temps parcial, però sempre sol ser amb autorització dels centres.


El dia i hora de la cita li poden sorgir dubtes o errors, en el següent document, mostrem els errors més comuns i una possible solució.


Suport a la matrícula en els centres. 

(Per a qualsevol ajuda d'índole administrativa o acadèmica)

Per a obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb les seues DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per a tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica). La informació acadèmica i administrativa i les dades són manejades pels centres , no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, solament proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.Rev:2019 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción

PORTAL DE L'ALUMNAT https://www.uv.es/portalumne
PORTAL DE LES PERSONES USUÀRIES https://portal.uv.es
SECRETARÍA VIRTUALhttps://secvirtual.uv.es