Árbol de páginas
Saltar al final de los metadatos
Ir al inicio de los metadatos

Doctorado

Ajudes a l'ús de l'aplicació de matricula  

(Per a qualsevol ajuda d'índole tècnica en el maneig de l'aplicació)Suport a la matrícula en els centres. 

(Per a qualsevol ajuda d'índole administrativa o acadèmica)

Per a obtenir qualsevol tipus d'informació acadèmica o administrativa relacionada amb les seues DADES de matrícula, ha de consultar aquest llistat. Disposa de telèfons, adreces de correu, i webs en tres idiomes, per a tenir accés a tota aquella informació administrativa (no informàtica). La informació acadèmica i administrativa i les dades són manejades pels centres , no pel Servei d'Informàtica. El SIUV, solament proporciona suport relacionat amb l'ús de les aplicacions i serveis utilitzats, així com de problemes de connectivitat o xarxa.